NEW! 新着情報

NHK Wolrd-Japan

新型コロナワクチン情報について18言語

Hãy truy cập trang web của thành phố để biết thêm thông tin về tiêm vacxin ngừa Covid-19

http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1611282428699/index.html

Sổ tay hướng dẫn tiêm ngừa Covid-19 của thành phố Iwaki

日本語   「PDF」

English(英語)   PDF

中文(中国語) PDF

한국어(韓国語) PDF

Tiếng Việt (ベトナム語)
「PDF」

Tôi muốn mọi người biết về vắc-xin Covid-19.

11 Kiến thức liên quan đến Covid-19 "hiện tại"

Thông báo về việc tiến hành tiêm vacxin ngừa Covid-19 của thành phố Iwaki

Cách đăng kí tiêm qua trang web

Phiếu kiểm tra y tế sơ bộ

Hướng dẫn vắc-xin của Pfizer

新型コロナウイルス関係 Các thông tin liên quan đến Covid_19

Chuyển từ trang web của Văn phòng chính phủ

Hãy tránh 3 "Mitsu"

Tôi muốn mọi người biết về vắc-xin Covid-19

Không "Mikai" "Mishu" "Misetsu"

Biện pháp phòng chống lây nhiễm

Hướng dẫn về các phương án hỗ trợ liên quan đến Covid-19

Các phương án hỗ trợ trong khoảng thời gian "Ban bố tình trạng khẩn cấp", cũng như khi gỡ bỏ " Tình trạng khẩn cấp"

Hệ thống 「Hệ thống thông báo Anshin Corona」bắt đầu đi vào hoạt động.

Từ ngữ thường xuyên xuất hiện trên tin tức liên quan đến Covid-19

Trang web của Bộ Lao động và Phúc lợi Nhật Bản

Hướng dẫn về các phương án hỗ trợ đời sống ngày hàng

Về Covid-19 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

Những điều chú ý trong trường hợp nhà có người lây nhiễm (trích lược từ trang web của Bộ Lao động và Phúc lợi Nhật Bản)

Những điều phải chú ý khi có nghi ngờ nhiễm vi rút chủng mới Covid-19

Từ trang web của CINGA

Chú ý liên quan đến Covid-19 (đa ngôn ngữ) (Phòng y tế và bảo hiểm của thành phố Iwaki)

Thông tin liên quan đến Covid-19 (thành phố Iwaki)

http://www.city.iwaki.lg.jp/www/contents/1582261344207/index.html

Đường dây nóng tư vấn về Covid-19 ( tỉnh Fukushima) http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005e/fukushima-foreign-covid19hotline.html

Tổ chức pháp nhân phi lợi nhuận"Trung tâm đa ngôn ngữ FACIL"

Thông tin đa ngôn ngữ dành cho người nước ngoài gặp khó khăn vì Covid-19 https://tcc117.jp/facil/covid-ml-info/ja/

Cuộc sống bình thường mới

5 tình huống có khả năng lây nhiễm cao

Poster về hành động đồng loạt tập trung phòng chống lây nhiễm